1 הדר החורש הם כמה ממטפסיו.כאן קיסוסית קוצנית,המשתרגת בחורש מעץ לעץ ומשיח לשיח ואינה מאפשרת את המעבר דרך הסבך, אלא במחיר שריטות רציניות.