‭3,2‬ האלה הארצישראלית היא החשובה כמלווים הנאמנים של האלון המצוי.מימין - אלה־א"י בצבעי שלכת, משמאל-פריחה.