ו חרש-צורת צומח ים־תיכונית של שיחים ועצים,רובם מוריקים תמיד.בתחתית המדרון תתבלטנה לפעמים קבוצות של ?לילי חרש ב"אש" פריחתם.