3 סירה קוצנית, מצמחי הבתה.בתנ"ך נקראת סילים,משערים כי מקור השם בדמיון בצורת הפרי ובצבעו החוםלכלי־החרס ששימשו בעבר לבישול.