1 עצי אלון מצוי גדלים על סלעי גיר קשה ודולומיט.הם שולחים שורשיהם אל בין הסדקים שבסלע בכדי להגיע אל המים.