1 עצי אלון מצוי בחולשת האלבעים שעל הכלמל.חברת הצומח כאן היא חבלת אלון מצוי-אלה אלצי^לאלית.פה שולט האלון המצוי-בחולשה גדלים עשרות עצי אלון, בני מאות שנים.שלא כבחורש הרגיל,כאן מתנשאים העצים לגובה רב,המרחק בין עץ לעץ גדול ואין כל סבך ביניהם.המדענים נחלקים בדעותיהם.־ יש הסבורים כי החלש הסבוך הנמוך,הקיים בכרמל,הוא שיא התפתחות היער בארץ, ואילו החולשה היא פרי טיפוחו של האדם. אחרים סבורים שללא ההשפעה ההורסת של האדם,היה כל חלש בארץ מגיע למצב של חולשת הארבעים, כלומר-זהו קטע יער טבעי של האלון המצוי

1 עצי אלון מצוי בחולשת האלבעים שעל הכלמל.חברת הצומח כאן היא חבלת אלון מצוי-אלה אלצי^לאלית.פה שולט האלון המצוי-בחולשה גדלים עשרות עצי אלון, בני מאות שנים.שלא כבחורש הרגיל,כאן מתנשאים העצים לגובה רב,המרחק בין עץ לעץ גדול ואין כל סבך ביניהם.המדענים נחלקים בדעותיהם.־ יש הסבורים כי החלש הסבוך הנמוך,הקיים בכרמל,הוא שיא התפתחות היער בארץ, ואילו החולשה היא פרי טיפוחו של האדם. אחרים סבורים שללא ההשפעה ההורסת של האדם,היה כל חלש בארץ מגיע למצב של חולשת הארבעים, כלומר-זהו קטע יער טבעי של האלון המצוי

מתנשאים העצים לגובה רב , המרחק בין עץ לעץ גדול ואין כל סבך ביניהם . המדענים נחלקים בדעותיהם . יש הסבורים כי החלש הסבוך הנמוך , הקיים בכרמל , הוא שיא התפתחות היער בארץ , ואילו החולשה היא פרי טיפוחו של האדם . אחרים סבורים שללא ההשפעה ההורסת של האדם , היה כל חלש בארץ מגיע למצב של חולשת הארבעים , כלומר-זהו קטע יער טבעי של האלון המצוי  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור