מירקם גוונים בחורש

מנחם זהרוני איש אהבת הטבע - נקודת המוצא שלו היא יחס אישי לנוף ולצירופיו הנפלאים , אוזנו קשובה לרטט החיים המתרקמים בתוכו . בליבו חי פלא תחושת החיים ותשוקה להתקרב אליו ככל האפשר . יש המסתפקים בנועם המראות , בריחות עצים ופרחים , בצלילי שירת ציפורים ובהרגשה הטובה של עצם השהייה בטבע . אבל יש מי שמגיע לדרגה גבוהה מזו , והוא חותר להבנת החיים המתרקמים בטבע . לא רק שאין ניגוד בין הידיעה לבין התחושה האסתטית , אלא שזו האחרונה יונקת מהראשונה ומקבלת חיזוק ממנה : התחושה האסתטית היא עצמה מניע חשוב לחקירת הטבע לשם הבנתו . ברוח זו ידובר כאן על הכרת החרש , שהוא הנוף הצמחי השולט ביותר בארצנו . אי פעם בשחר קיומו של האדם היוצר , עם התחלת החקלאות כיסה החורש את כל החלק ההררי של ארצנו ובוודאי גם חלק ניכר של מישור החוף . האדם בירא את היער והכשיר את אדמתו במקומות מתאימים לעיבוד חקלאי : "עלה לןל היערה ובראת לף שם " ( יהושע י '' ז , טח מייעץ יהושע לבני יוסף , הטוענים שאין נחלתם מספיקה למחייתם הואיל והם " עם רב . " אך גם לאחר אלפי שנות השחתה נשארו בארצנו עוד פינות יער נהדרות , שאנו מצווים עתה על שמירתן , הן מטעמי ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור