4 יער המכתביםבחופי דרום סיני מורכב ' ממין אחד בלבד של עצים - האבי^נןה הימית.הוא צומח באזור המכוסה במי הים בעת הגאות. בתמונוף מעבד לדף־‭?.‬עד המנגרובים ?מ5לץ אילת.ריכוז המנגרובים הגדול ביותר 3סיני, שהוא הצפוני ביותר בעולם נמצא בשורת אל־ע'ךלןאנה שמצפון לנבק.