2 המפךץ הנעלם (הפיוךד) - נוצר כתוצאה משבר גיאולוגי.המפרץ דל למדי בחי ובצומח ימיים,בשל ניתוקו החלקי מן הים הפתוח, מקור החמצן והמזון.במפרץ שחופו חולי יש שפע של אלמגים רכים מן הסוג קס^ה ,וקדמות ניחות מן הסוג קאסיופןה, השוכנות בקרקעיתו הרדודה.