2 אי האומנים (לזירת פךעון‭,(‬זהו האי היחיד בצפון המפרץ.שמו המקובל "אי האלמוגים'' ניתן לו על־ידי מטיילים, שחשבו בטעות כי הוא בנוי משרידי שוניות אלמוגים.למעשה עיקרו סלעים מותמרים בדומה לסלעים הבונים את גבעות החוף הסמוך. לזהות כמה חוקרים את האי הציעו עם ע^יון ‭;$‬ר - הנמל שאליו הגיעו הספינות מארץ אופיר,אולם ראיות ממשיות לכך טרם נמצאו.