1 המפלשלנ'רישה"שבע טחנות‭.''‬כאן היו שלושה בנייני טחנות עם אחת־עשרה יחידות טחינה.בבניין אחד היו שבעה זונות ריחיים והם שנתנו למקום את שמו. מי המפלים שבתמונה הם עודף המים,שלא הוטו להפעלת הטחנות והמשיכו לזרום באפיק. היום נמצא המקום בתוך פאךק היךקון (גני יהושע) והוא חרב ויבש. התמונה צולמה ב־946ו.