‭n2->Kyr\ 4%r> 2‬ הראשון לאספקה מרוכזת של מים להשקיה,מהיךקון לאדמות פתח־תקוה. נבנה בשנת ‭,1911‬ והופעל על־ידי חברת "פלסטינה" מיסודו של בצלאל יפה בשנת ‭.1912‬ליד מנועי בית השאיבה שבאדמות "מיד" עבד המכונאי נתן שיפריס. בתמונוף שמעבר לדף: בקטע שבין פאךק הירקון וסשפןל,בו מי היךקון אכן זורמים, המים אינם מימיו הטבעיים של הנהר אלא מי־ים שנשאבו לקירור דודי תחנת הכוח הסמוכה.לאחר שמילאו את ייעודם הוזרמו לאפיקו של הירקון כדי ליצור מעין נהר זימה.