3 מצודת ראש העין על תל אופק ליד טעינות הירקון.כאן היה מקומה של העיר אופק,מן החשובות שבערי הארץ בתקופת המקרא.התל רזולש על מעבר אפק שבין ?הר תיךקון על ביצותיו וסבך צמחייתו במערב,ושלוחות ההר במזרח-מעבר צר ‭"?‬ד.רך הים" הקדומה.