2 "גשר־ווקופ" - הגשר שליד השפך לים. נבנה בשנת ‭,1938‬עם הקמת תחנת הכוח לדינג.מצפון לגשר על גדת הנהר,נמצאו שרידי מצד,שהגן כנראה על תל קסילה הסמוכה ועל שפך הירקון (במאות ה־9 וה־8 לפני־הספירה‭.(‬ לדעת כמה חוקרים שפך הירקון הוא נם־יפו, שאליו הובאו עצי הלבנון לבניין המקדש (דברי הימים ב' ב‭,'‬טו‭,(‬ ולבניין הבית השני (עזרא ג/ ז‭.(‬