1 עמוד זיכרון לציון צליחת ה?ךקי1 על־ידי הבריטים במלחמת העולם הראשונה (ו' טבת תרע"ח‭.(‬לידו עדר ג'מוסים (תאואים) על נדות הירקון.היום שונה המקום,הנמצא בסמוך לאיצטדיון רמת־גן (צולם בין השנים ‭.0941-1944‬