2 על גדות ?הר הנעמן מצפון,נותרו שרידים מחודשות דקלי־תמר רחבות ידיים,שהיו כאן בדורות קודמים.לאורך האפיק גדל סבך של אשל מרבע וקנה.