2 היישוב סביב אזור הביצות התמקד בארבעה תלים: תל־עכו; תל ךעוק;תל אפק ןתל כיסון השוכן במרחק מה מהביצה מזרחה. בתמונה שריד מהח'אן ש3לנל ךעוק.