1 כרי נעמן.הביצות קבעו את גורל ‭?<‬פק וסביבתה,עד להתיישבות היהודית. באזור המעיינות נשארו שרידי נוף הביצות - מים עומדים,והצמחייה הטבעית.