3 ש3ר?הר הנעמן - סערה עלולה לסכור את השפך בחול,ולגרום להצטברות מים במעלתו.אפיק הנהר נחפר מחדש כתעלה - לניקוז הביצות ולהסדרת נתיב זרימה קבוע.