1 טסנת־מים ומצד, שנבנו במאה ה־12 על־ידי הצלבנים,על שרידים קדומים יותר, במקורות נחל הנענזן - מעינות אפק.הטחנה נחרבה ונבנתה כמה פעמים במשך הדורות, והייתה בשימוש עד שנת ‭.1925‬