6 אךגמון קהה־הקוצים. ‭3 6,5‬מןךח הןם התיכון מצויים כמה מיני חלזונות בעלי בלוטות,אשר מהנוזל שמוצה מהן ייצרו הפניקים את צבע הארגמן היקר. בתמונוף מעבר לדף: שוניות בחוף אכזיב. מפץ הגלים בשולי חוף הכוךכר יוצר אזור עשיר במיוחד בחמצן ובמזון, ולכן מאוכלס המקום בבעלי־חיים רבים. באופק נראים שרידי ךכס הכוךכר,שכבר נכבש בידי הים - א?י חוף קטנים.

6 אךגמון קהה הקוצים . 3 6 , 5 מןךח הןם התיכון מצויים כמה מיני חלזונות בעלי בלוטות , אשר מהנוזל שמוצה מהן ייצרו הפניקים את צבע הארגמן היקר . בתמונוף מעבר לדף : שוניות בחוף אכזיב . מפץ הגלים בשולי חוף הכוךכר יוצר אזור עשיר במיוחד בחמצן ובמזון , ולכן מאוכלס המקום בבעלי חיים רבים . באופק נראים שרידי ךכס הכוךכר , שכבר נכבש בידי הים - א ? י חוף קטנים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור