2 מי הים בנקרה שוקטים.צבע המים בנקרות משתנה עם שינוי התאורה במשך היום.