ו קזסלת־הבךןל חיפה-בירות,שעברה את ךכס סלם צור במנהרה.מסילה זו פוצצה על־ידי חבלני הפלמ''ח בתחילת מלחמת העצמאות ‭(27.3.1948)‬ כדי למנוע את פלישת צבא לבנון ארצה.פתחה הפונה לעבר צור סתום כיום.