2 גלי הים מתנפצים אל קלע הנקרה, פעולתם היא אחת מהגורמים לעיצוב הצורות בסלעי המצוק. החום המעיק,שאפשר לחוש לעתים בתוך הנקרות,אינו אלא חלק מאנרגיית הגלים המשתחררת בהתנפץ הגל.