1 פתח מ?לזלת הר‭;13‬ת חיפה-בי-ות,במצוק ראשהנ- ו,שנחצבה בידי הצב 1 הבריטי במלחמת העולם השנייה (בשנת ‭.(1942‬ הצוק הלבן הבוהק למרחוק הוא קלע קיךטון משובץ לגושי צור.