בין ראש הנקרה ואכזיב מסתרי החוף

עירית זהרוני רכס הסולם סונר על צפונו של מערב הגליל . בין ראש הנקךה לבין ראש לבנבן ( ךס אל ביךה , שבתחום לבנון , המרוחק כשנים עשר קילומטר מראש הנקרה , ( יורד ההר ומגיע בכמה מקומות עד לים , כשהוא משאיר בשאר המקומות רק רצועת חוף צרה ביותר . ברצועת חוף צרה זו ועל המצוקים המתנשאים מעליה , עברה מימי קדם הדרך מסוריה לארץ ישראל וממנה למצרים . בדרך זו עברו הכובשים הגדולים של העולם העתיק . עוד בתקופה ההלניסטית ( המאה הרביעית עד הראשונה לפני הספירה , ( נחצבו מדרגות בסלעים היורדים בתלילות לים , והן שנתנו את השם "סולמה של צור" לקטע שבין ראש הנקרה לראש לבנבן ואף את השם "רכס הסולם . " אחד הכובשים הגדולים שעברו דרך "סולמה של צור " היה אלכסנדר מוקדון . זמן רב צר על צור , שישבה אז על אי מבוצר , והצליח לכובשה רק לאחר שחיבר את האי אל היבשה בסוללת עפר . את צור , היושבת מאז על לשון יבשה צרה , ואת "סולמה " רואים מכביש המערכת שמצפון לקיבוץ ראש הנקרה . לפי האגדה הגיע אברהם אבינו לארץ ישראל דרך ראש הנקרה . "בארס נהרים ובארם נחור ראה ( את ) תושביהם אוכלים שותים ופוחזים , אמר : אלוהי ! לא יהי חלקי בארץ הזאת ! ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור