2 טמנת ‭.1 !:‬האמה. ‭.2‬שפת האמה. ‭.3‬חלל הארובה. ‭.4‬נקב הקילוח (פתח או מוצא הארובה‭.5 .(‬בית הריחיים (המטחנה‭.(‬ ‭.6‬מכל הגרעינים (משפך‭".7 .(‬הגשר" להחזקת מכל הגרעינים. ‭-8‬ הךכב. ‭.9‬צוואר הךכב (לקליטת הגרעינים‭.10 .(‬השכב. וו.ק?כלהקמח. ‭.12‬ציר הגלגל. 3 ו.גלגל. ‭.14‬מנהרת הגלגל.