1 פארק הירדן מוקד צפוני-טחנת עו־נךת, טחנת מגלש מדרום ל?שר 3נות ?עקב, הניזונה ממי ה?ךדן.גג הטחנה נסמך על קשתות אבן מרהיבות. סמוך לטחנה נמצאים שרידי סכר להטיית הירדן,שהוקם בשנת ‭,1955‬זכר למפעל המים הארצי הראשון, שהסורים מנעו את הפעלתו.