1 אתרהטסנות במוקד הדרומי של פארק הירדן.בתמונה נראים שרידי טרינות־מ?לש.