2 שנית גדולה.כמו רוב צמחי המים,היא פורחת בקיץ וצובעת בפריחתה הסגולה־ורודה את עונת היובש.