3 צבי־בצה משתזפים בשמש.ככל הזוחלים זקוק הצב לחום השמש, כדי לחמם את דמו הקר. שחיין מעולה,הניזון בעיקר מךגיגים לראשנים.