1 אנפית סוף דוגרת בסבכי הגמא שבשמורה. מבלה בארץ במשך כל השנה.במקורה עולים דגים,דוחיים וחרקים.