ז שמורת החולה היא מעון החורף העיקרי, ברחבי הארץ, לקוךמולנים.קורמורן גדול-ניזון מדנים אותם הוא צד בשחייה מתחת לפני המים.ולכן עליו לייבש את נוצותיו לאחר תום הסעודה. בתמונה פורש הפרט הימני את כנפיו - בעמדת התייבשות.