2 מפל הו־זךמון.עץ הדלב הנדל באמצע המפל,שורשיו הנאחזים בסלע,רסס טיפות המים וקרירותם ביום קיץ לוהט,מאפשרים לנו להבין ולהרגיש את כוונת הנביא: "והןה ?עץ שתול על מים ועל יובל ישלח שךשיו, ולא יך^ה בי ' ןבא חם" (ירמיהו י"ז, ח‭.(‬