2 שצף מימי נחל ךזךמון,הניזון מהגשמים והשלגים היורדים על הר הוץךמון ופורצים למרגלותיו בעין פמיאס. ממפל בניאס ואילך זורם הנחל בתוך ערוץ תלול ומיוער החורץ את רמת הבניאס ופורץ לעמק החולה.