ו מעל מעדה קטנה, חצובה בסלע אחת מגומחות הפולחן לאל פן (כאן עמד כנראה פסלו‭,(‬ועליה כתובת יוונית מהמאה הראשונה לספירה.מבין הדמויות המיתולוגיות הנזכרות בכתובת: נימפת ההרים - אכו היא ההד,ודיופן האל "אוהב הנעימות‭."‬ על פולחן האל פן 3פ?יאס,במאות הראשונות לספירה, מעידות גם המטבעות הרבות שנמצאו בחורבותיה.האל פןאל הרועים מתואר בהן ?סאטיר - אדם ממותניו ומעלה,שחליל רועים בפיו,ותיש ממותניו ומטה. ממערב מצויה מערה חרבה,אותה תיאר יוסף בן מתתיהו כמקום מקורו של נחל חלמון.