בניאס - ארץ ירדן וחרמונים

תהילים מ " ב , ז אילן זהרוני שמש של שלהי הקיץ קופחת על ראשינו בכל עוזה , והטמפרטורות מטפסות במעלה המדחום בכעין התרסה מרגיזה . לברוח , לברוח מהחום והמחנק . מן הזיעה הדביקה ומן האבק . לברוח ... החךמון אמנם אינו מושלג עתה , אך מי נחל חרמון , הנובע למרגלותיו , קרים 15 ) מעלות צלסיוס ) אפילו בשלהי חודש אב . כאן , בצל עצי דולב וער אציל על שפת הבריכות הסבורות בסכרי האבנים - אין לקיץ שליטה . טובלים רגליים במים הזכים והקרים , וכל םכות הקיץ הופכות סיוט רחוק ונשכח . שכשוך מי פלגים , הריהו צליל קסום , בפרט לאוזני מי שנוף מולדתו אינו משופע מים . שפע המים והצמחייה הרעננה באמצעו של קיץ , יש להם השפעה כמעט מכשפת עלינו , תושבי ישראל , שהמים בה במשורה , ורוב נחליה כלואים בצינורות או זוהמו . השפעה זו והמשיכה לנופי מים אינה מיוחדת דווקא לנו , תושבי הארץ היום . זו שרתה גם על אלה שקדמו לנו מאות ואלפי שנים . "כאיל תערג על  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור