‭2,1‬ נחל שניר (ח^בני‭,(‬ המערבי והארוך מבין שלושת מקורותיו העיקריים של נהר היךךן.מספק כרבע ממימי הירדן - התנודות בזרימתו גדולות משנה לשנה ובין העונות. לאורך הערוץ גדלה צמחייה עבותה-עצי דלב מזרחי,ערבה מחךךת ואשל ה?ךזץ, שיחי הךדוף ה?חלים, שנית גדולה,ערברבה שעירה,שיח אברהם מצוי ושפע של מטפסים ושיכימ.