1 נחל דן - התיכון, הגדול והיציב בכמות מימיו מבין שלושת מקורותיו העיקריים של נהר היךךן (מספק כמחצית ממי הירדן‭.(‬ בשל המים הרבים ותנאי הלחות המיוחדים התפתח כאן נוף של צומח־מים צפוני,הכולל עצי דלב מזרחי,מילה סוךית ושפע שךכים וקןחבים.רוחב ערוץ הנחלבין6ל־20 מ‭.'‬ בחלקיו הרחבים רדודים המים ועומקם מגיע ל־‭50-30‬ ס"מ,בחלקיו הצרים הוא עמוק יותר וזרימתו חזקה.קרקעית הערוץ משובצת 5חלוקי־בז:לת שחורים, שקוטרם ‭60-15‬ ס"מ. גדות הנחל יוצרים מדרגה של כחצי מטר. בשל מדרגה זו זורמים המים בערוץ קבוע ומוגדר.

1 נחל דן - התיכון, הגדול והיציב בכמות מימיו מבין שלושת מקורותיו העיקריים של נהר היךךן (מספק כמחצית ממי הירדן‭.(‬ בשל המים הרבים ותנאי הלחות המיוחדים התפתח כאן נוף של צומח־מים צפוני,הכולל עצי דלב מזרחי,מילה סוךית ושפע שךכים וקןחבים.רוחב ערוץ הנחלבין6ל־20 מ‭.'‬ בחלקיו הרחבים רדודים המים ועומקם מגיע ל־‭50-30‬ ס"מ,בחלקיו הצרים הוא עמוק יותר וזרימתו חזקה.קרקעית הערוץ משובצת 5חלוקי־בז:לת שחורים, שקוטרם ‭60-15‬ ס"מ. גדות הנחל יוצרים מדרגה של כחצי מטר. בשל מדרגה זו זורמים המים בערוץ קבוע ומוגדר.

כמחצית ממי הירדן . ( בשל המים הרבים ותנאי הלחות המיוחדים התפתח כאן נוף של צומח מים צפוני , הכולל עצי דלב מזרחי , מילה סוךית ושפע שךכים וקןחבים . רוחב ערוץ הנחלבין 6 ל 20 מ . ' בחלקיו הרחבים רדודים המים ועומקם מגיע ל 50-30 ס"מ , בחלקיו הצרים הוא עמוק יותר וזרימתו חזקה . קרקעית הערוץ משובצת 5 חלוקי בז : לת שחורים , שקוטרם 60-15 ס"מ . גדות הנחל יוצרים מדרגה של כחצי מטר . בשל מדרגה זו זורמים המים בערוץ קבוע ומוגדר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור