2 עין אל־תני-מקורם של רוב מימי נחל שניר (ריצבני‭.(‬המעיין נובע משני צידי האפיק ליד ה5פרע'ג'ר.