ז נחל חךמון (ב?ןאס) יוצר בריכות רדודות סמוך למקום נביעתו לרגלי החךמון.הוא המזרחי בשלושת מקורותיו העיקריים של נהר היךדן.