רשת הנחלים בארץ מקורות הירדן זורמים בו עד הישפכם אל נחל לזךמון (בניאס‭.(‬ המים זורמים בקטע זה של הנחל,רק בחודשי החורף והאביב.