שער המים

נחמיה גי , כו סודם של נופי המים  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור