2 צלףקזחוסי-הפרי ענבה בשרנית ומאורכת, מתפצלת לאורכה ומכאן נגזר שם הסוג, בחילוף אותיות פצל־צלף‭,(‬ופצלותיה נגללות לאחור.ציפורים האוכלות את תוכן הפרי,מפרישות אחר־כך את הזרעים במקומות אחרים ומפיצות בדרך זו את הצמח.תוכן הפרי אכילאףלבני־אדם.