ו "חלבה" - שכבות ץ3ן חול רוויות תחמוצות בתל ומתכות נוספות היוצרות שפע גוונים.א3ן החול היא סלע מקוקןע יב^תי, הנוצר כתוצאה של השקעת נךנךי קוארץ (שמקורם ב?לןה של גרניט) באגנים טופוגראפיים וליכודם לשכבת־סלע על־ידי תחמוצות של מתכות ותמיסות נירניות.