ן עץ שיטה בננחל קולמה -המעבר בין א3ן חול לשחם ‭?)‬ךניט‭.(‬