2 מחזה שרב"מיראד‭,"‬ '־' j -מלכודת פתאים. נדמה כאילו הבקעה מוצפת במים אך אין זה אלא חזון תעתועים.