1 "הרים ה?בהים ליעלים" (תהילים ק"ד, יח‭.(‬בית גידולם של היעלים באזורי מצוקים, מנחל קךרון בצפון ועד הרי אילת בדרום.הם מטפסים בקלות על צוקים תלולים. למחייתם הם תלויים במקורות מים קבועים.