2 "קלעים מךזקה לשפנים" (תהילים ק''ד, יח‭.(‬שפני־קןלע בפתח מאורתם - סדק במצוק המקיף את עין נטפים. חיה ממוצא אפריקני שעלתה צפונה לאורך השבר הסורי־אפריקני והגיעה עד קצהו הצפוני,בדרום תורכיה.