ו חךדון צב מצוי. "התחרדנות'' על גבי סלע כהה.צמחוני - אבל היזהרו ממכת זנבו.